Massasjebad laget for de tøffeste klimaene i verden

Arctic Spas Manuals

CUSTOM-SERIEN

34. Filtreringsinnstillinger

Custom-serien – programmering av filtreringsinnstillingene

 

Under en filtreringssyklus

– pumpe 2, pumpe 3 og luftblåseren kjører i 20 sekunder og deretter

– kjører pumpe 1 på lav hastighet i det programmerte antallet timer (se under), og

– ozongeneratoren er påslått.

Kontrollpanelet på Custom-serien viser at du skal trykke på filterknappen. "Sett" vises på skjermen

Trykk på filter-knappen for å åpne filtreringsvalgene. Displayet vil vise “Sett” og herfra kan du velge innstillingene.

Kontrollpanelet på Custom-serien viser at du skal trykke på filterknappen igjen. 0303 vises på skjermen

Trykk på filterknappen igjen for å vise første valgmulighet. Detter er varigheten på ozon-syklusen (hvis montert).

Kontrollpanelet på Custom-serien viser bruk av piltastene. 0303 vises på skjermen

Bruk piltastene for å velge varigheten på ozon-syklusen. Du kan velge mellom 1 til 24 timer i døgnet.

Kontrollpanelet på Custom-serien viser at du skal trykke på filterknappen igjen. 0n02 vises på skjermen

Trykk en gang til på filterknappen. Displayet viser nå innstillingen på Onzen (hvis montert) .

Kontrollpanelet på Custom-serien viser bruk av piltastene. 0n02 vises på skjermen

Bruk piltastene for å velge varigheten på Onzen-syklusen. Du kan velge mellom 1 til 24 timer i døgnet.

Kontrollpanelet på Custom-serien viser at du skal trykke på filterknappen igjen. Fd06 vises på skjermen

Trykk på filterknappenigjen. Displayetviser nå innstillingene på filtreringsvarighet.

Kontrollpanelet på Custom-serien viser bruk av piltastene. Fd06 vises på skjermen

Bruk piltastene til å velge filtreringsvarigheten i timer. Du kan velge fra 0 til 6 timer.

Kontrollpanelet på Custom-serien viser at du skal trykke på filterknappen igjen. FF02 vises på skjermen

Trykk på filterknappen igjen. Displayet viser nå innstillingene på frekvensen til filtreringssyklusen.

Kontrollpanelet på Custom-serien viser bruk av piltastene. FF02 vises på skjermen

Bruk piltastene for å velge frekvensen på filtersyklusen fra 1 til 4 ganger i døgnet.

Filterknapp og piltastene

 

NB: Du vil se valgmulighetene som er tilgjengelig på ditt eget massasjebad. Hvis du ikke har ozon eller Onzen, går du direkte videre til innstillingene på filtreringsvarigheten. Selv om kontrollpanelet til Epic har et annerledes design, er trinnene som vist. Du kan bevege deg bakover gjennom innstillingene ved å trykke på knappen til pumpe 3 (Pumpe 4 på massasjebad i Epic-serien). Med knappen til pumpe 1, kan du avslutte uten å lagre eventuelle endringer. Når du kommer til siste valgmulighet, trykk filterknappen en siste gang for å lagre endringene og begynne på en filtreringssyklus umiddelbart. Hvis du ikke trykker på filterknappen en siste gang, blir endringene lagret og filtreringssyklusen vil begynne når den er programmert til å starte.

45 minutters pause på filtreringssyklusen: Hvis du slår på en pumpe, luftblåseren eller lyset i løpet av filtreringssyklus, blir syklusen avbrutt og vil bare starte opp igjen 45 minutter etter at du (eller systemet) har avsluttet alle funksjonene.